Edit Content

Най-търсени

прием и обучение

Професионална Гимназия по Каменообработване - Кунино предлага уникална възможност за обучение в един от най-древните и почитани занаяти - каменообработването. Гимназията подготвя своите ученици не само с технически умения, но и с дълбоко разбиране за историята и културата на тази професия.

ПРОФЕСИЯ КАМЕНОДЕЛЕЦ

Това е форма на изкуство което надхвърля времето, вдъхвайки живот на инертната материя и превръщайки необработени късове камъни във вдъхновяващи скулптури. От древните цивилизации до съвременните занаятчии, изкуството на каменоделеца ни е хипнотизирало и пленявало с непреходната си красота.

история

Професионалната гимназия по каменообработване в Кунино беше основана през 1920 г. с цел подобряване на каменоделските умения в България, в отговор на нуждата от специалисти в областта. Избрано заради близостта до отлични източници на варовик и жп линии, Кунино е село с богата история и природа. Основателят на училището, Константин Томов, е известен български визионер.

работилница

В гимназията се обучават ученици в защитената Специалност „Каменоделство“ в края на своето петгодишно професионално обучение учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация с втора степен на професионална квалификация /СПК/.

бъдеще

След завършването на обучението в нашето училище, ви гарантираме добре платена работа, която ще ви осигури финансова стабилност и успех в бъдещето.

Обявление

Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино
На основание чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна
собственост, във връзка с чл. 16 от Закона за държавна собственост и
ЗАПОВЕД №364/18.07.2023 г. на Директора на ПГКО-с. Кунино

Национален младежки конкурс за изящни изкуства, приложни изкуства и дизайн

Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино
На основание чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна
собственост, във връзка с чл. 16 от Закона за държавна собственост и
ЗАПОВЕД №364/18.07.2023 г. на Директора на ПГКО-с. Кунино

Панорама на образованието – град Мездра

Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино
На основание чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна
собственост, във връзка с чл. 16 от Закона за държавна собственост и
ЗАПОВЕД №364/18.07.2023 г. на Директора на ПГКО-с. Кунино

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ПГКО, С. КУНИНО

Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино
На основание чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна
собственост, във връзка с чл. 16 от Закона за държавна собственост и
ЗАПОВЕД №364/18.07.2023 г. на Директора на ПГКО-с. Кунино