Edit Content

Най-търсени

Курсове и Обучение

какво предлагаме ние?

✅ - Директен прием след 7ми клас!

✅ - Гарантирана професионална реализация (работа) след 12ти клас!

✅ - 2ра степен на професионална квалификация!

✅ - Възможност за платени стажове във фирми, работещи в бранша

✅ - Материална база за провеждане на практическо обучение по професията

✅ - На навършилите 18 години, се предоставя възможност за обучение - шофьорски курсове, категория „B”.

✅ - Професионално обучение в една от нашите защитени специалности.

✅ - Стая със самостоятелна баня и тоалетна, с включен безплатен интернет.

✅ - Фитнес на открито, игрище за футбол, тенис на маса и за тези които обичат пътешествия предлагаме и планински велосипеди с нужната екипировка.

✅ - Пълен пансион с безплатно настаняване в напълно реновирано общежитие с денонощни възпитатели.

2150601 - каменоделство

Кратко описание:

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани с проектиране и изработване на скулптура, както и архитектурни елементи и съоръжения, мемориални паметници и буквопис, облицовки с изпълнение в различни видове камък.

Основни дейности:

Обработка машинно или ръчно на камък, изработване на промишлени, архитектурни и художествени изделия, извършване на монтажни дейности по изпълнение на вертикални облицовки, балюстради, стълбища, настилки, включително и павета. Каменоделецът проектира и изпълнява скулптура (портрет, фигура, фигурални композиции, монументални произведения, релефи), както и архитектурни елементи и съоръжения (чешми, фонтани, паркова мебел и др.), мемориални паметници и буквопис с изпълнение в различни видове камък.

Обхват на професията:

Гражданското и промишлено строителство, както и в ателиета, работилници и цехове за изработване на художествени предмети и такива специализирани в обработка на камък, каменни изделия и скалнооблицовъчни материали., във фирми за добиване на скални блокове по открит или подземен начин и обработката им в строителството и архитектурата, скулптурата и сувенирното производство.

Реализация след завършване:

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Каменоделец“ може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по други сродни професии от област „Изкуства“ или от професионално направление „Строителство“, като част от задължителната професионална подготовка се зачита.

Възможност за кариерно развитие:

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Каменоделец“ може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по други сродни професии от област „Изкуства“ или от професионално направление „Строителство“, като част от задължителната професионална подготовка се зачита.

декоративна реставрация

Кратко описание:

моля за инфо

Основни дейности:

моля за инфо

Обхват на професията:

моля за инфо

Реализация след завършване:

моля за инфо

Възможност за кариерно развитие:

моля за инфо

2150602 -
декоративни скални облицовки

Кратко описание:

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, свързани изработка на различни видове декоративни скални облицовки, подбор на подходящи инструменти и съоръжения за изработване на различните видове декоративни скални облицовки.

Основни дейности:

Обработва машинно или ръчно камък и изработва промишлени, архитектурни и художествени изделия, извършва и монтажни дейности по изпълнение на вертикални облицовки, балюстради, стълбища, настилки, включително и павета. Проектира и изпълнява скулптура (портрет, фигура, фигурални композиции, монументални произведения, релефи), както и архитектурни елементи и съоръжения (чешми, фонтани, паркова мебел и др.), мемориални паметници и буквопис с изпълнение в различни видове камък.

Обхват на професията:

Избира най-подходящия материал за работа, изготвя и разчита работни чертежи, произвежда строителни и художествени изделия от камък; ръчно или на специализирани машини и станове изработва различни детайли, подготвя елементи за гражданско и промишлено строителство; реже блокове и ръчно изработва от тях фигури, бюстове, буквени знаци, подготвя детайли за всички видове пана и мозайки; реже, шлифова и полира камък.

Реализация след завършване:

След придобиване на професионална квалификация, завършилите имат право да ртаботят по следните специалности:

✓ - Ръчна обработка на каменни блокове и плочи.

✓ - Каменна зидария.

✓ - Паметници, буквопис.

✓ - Разнокаменни художествени и архитектурни изделия. Основно и частично проектиране и изчисление.

✓ - Производство на облицовки.

✓ - Струг/машина за обработка на камъни.

✓ - Полиране на каменни масиви и плочи.

✓ - Машинно рязане на каменни блокове и плочи.

✓ - Обработка и монтаж на скални материали за художествена мозайка.

✓ - Шлифовчик.

✓ - Полагане на паваж, настилки и облицовки от камък.

Възможност за кариерно развитие:

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Каменоделец“ може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по други сродни професии от област „Изкуства“ или от професионално направление „Строителство“, като част от задължителната професионална подготовка се зачита.