Edit Content

Най-търсени

ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2024/2025 Г

ПРОФЕСИЯ КАМЕНОДЕЛЕЦ

ПГКО – Кунино предлага уникална възможност за обучение в един от най-почитаните занаяти – каменообработването.

Гимназията подготвя своите ученици с технически умения за бъдещето и дълбоко разбиране за историята и културата на тази професия, защитена от държавата. Гарантирана работа след завършване.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ?

✅ Гарантирана професионална работа след 12ти клас!
✅ Възможност за платени стажове във фирми.
✅ Материална база за провеждане на практическо обучение по професията.
✅ За навършилите 18 години, се предоставя възможност за обучение – шофьорски курсове, категория „B”.
✅ Професионално обучение в една от нашите защитени специалности.
✅ Стая със самостоятелна баня и тоалетна, с включен безплатен интернет.
✅ Фитнес на открито, игрище за футбол, билярдна маса, джага, тенис на маса и за тези които обичат пътешествия предлагаме и планински велосипеди с нужната екипировка.
✅ Пълен пансион с безплатно настаняване в напълно реновирано общежитие с денонощни възпитатели.

ГОДИНИ ОПИТ​
0

Нашата гимназия се занимава с каменоделие от 103 години. 

По Рода си
0

ПГКО – Кунино е единственото училище на балканите, което специализира в каменообработване.

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА:

Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията:
http://www.mon.bg/– ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии.

1. ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА КАМЕНОДЕЛЕЦА

Oбработка машинно или ръчно на камък. Изработване на промишлени, архитектурни и художествени изделия, Извършване на монтажни дейности по изпълнение на вертикални облицовки, балюстради, стълбища, настилки, включително и павета. Каменоделецът проектира и изпълнява скулптура (портрет, фигура, фигурални композиции, монументални произведения, релефи), както и архитектурни елементи и съоръжения (чешми, фонтани, паркова мебел и др.), мемориални паметници и буквопис с изпълнение в различни видове камък.

2. ОБХВАТ НА ПРОФЕСИЯТА

В гражданското и промишлено строителство, както и в ателиета, работилници и цехова за изработване на художествени предмети и такива специализирани в обработка на камък, каменни изделия и скалнооблицовъчни материали., във фирми за добиване на скални блокове по открит или подземен начин и обработката им в строителството и архитектурата, скулптурата и сувенирното производство.

3. РАЗМЕР НА СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА ПРОФЕСИЯТА

Професионална гимназия по каменообработване-с. Кунино поддържа добри контакти с браншовите организации и сдружения, като след анализ от Професионалното сдружение на каменоделците определят диапазон на възнаграждение от 1000 до 3000 лв. на месец. Отбелязва се, че каменоделци на свободна практика имат доходи и до 5000лв./месец.

4. РЕСУРСИ, С КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РАБОТИ

Варовик, мрамор, гранит и други видове скални материали. В практиката се употребяват чукове за грубо, промишлено и прецизно декоративно обработване, шкарпели, шила, бучарди отбивачи, пергели за мерене, увеличаване и умаляване, ъгломери, пунктир машини, равни и отвесни дървени линии, електрически каменообработващи ръчни инструменти, както и обрезни стационарни машини, полиращи и фрезоващи такива, стругове и гатери и др.

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Каменоделец“ може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация по други сродни професии от област „Изкуства“ или от професионално направление „Строителство“, като част от задължителната професионална подготовка се зачита.

6. РАБОТАТА С КАМЪК В ЕЖЕДНЕВИЕТО

За интериора на дома – камини, вътрешни стълбища, колонади, дори мебели. За екстериора на дома – това са фасадите на къщите, а архитектите все по-често разработват техните сгради с елементи и на творческото кредо, за което се готвят в професионалната гимназия. Става дума за конзоли, епители, колони, вази, балюстради, фонтани, чешми, каскади, дори масивно цялостно строителство на даден дом от камък.

ВРЕМЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Искаш повече информация за ПГКО - Кунино?

Тук ще намериш всичко, от което се нуждаеш, за да разбереш къде и кога трябва да подадеш документите си, какво ще се учи и какви възможности за професии ще имаш.