Edit Content

Най-търсени

Професионална гимназия възстановява връзките си с Чешкото училище по изкуства и занаяти

Преподавателите на @Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино – с. Кунино пробваха местният пясъчник, съпроводени от инструкциите на ученици и преподаватели на Чешкото училище по каменоделство, разгледаха галерията от скулптури на училището. В нея бяха изложени класически копия на известни творби 🗿на Чешки скулптори, някои от тях изработени от ученици и преподаватели на училището.
Визитата след това продължи в местния парк, в който преподавателите на ПГКО видяха първата изработена скулптура 🗿 в Чехия и други известни творби.
Влязоха в ателиета по скулптура, реставрация и живопис. Учениците на SUPŠ sochařská a kamenická – Hořice ни разказаха за тяхната работа, показаха ни различни техники и материали, които използват.
Благодарение на проекта по Еразъм+ Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино възстановява връзките си с 🤝🇨🇿 Чешкото училище по изкуства и занаяти @SUPŠ sochařská a kamenická – Hořice .