Edit Content

Най-търсени

Обява: Заседание на Обществения съвет

На вниманието на всички заинтересовани:

Общественият съвет ще проведе заседание на:

Дата: 12.09.23 г.
Час: 13.00
Място: София, ул. “Коперник” №24

По време на заседанието ще се разгледат предварително зададени точки от дневния ред. Подробности и допълнителна информация може да бъде получена на място или предварително по избран начин за контакт.

Моля, участниците да бъдат присъствени поне 10 минути преди началния час.

Очакваме ви!

Покана-ОС-12.09.2023