Edit Content

Най-търсени

ПГКО-с. Кунино спечели проект по НК “Чиста околна среда – 2022 г.“ – Обучение на открито!

Професионална гимназия по каменообработване- с. Кунино спечели проект по НК “Чиста околна среда – 2022 г.“ – Обучение на открито.
Проектът включва обучение на открито с цел повишаване на ентусиазма на учениците, постиженията им, свързан е с основните им умения по математика, науки и грамотност.