Edit Content

Най-търсени

Панорама на образованието – град Мездра

Панорамата на Образованието

На 25 април, Професионалната гимназия по каменообразование – Кунино получи възможността да участва в традиционната Панорама на образованието на площад “България”, град Мездра.

По време на събитието представители на основните и на средните учебни заведения в общината презентираха възможностите за обучение в съответното училище, материално-техническата база, с която разполагат, новостите в учебните програми, паралелките и специалностите, в които ще бъде осъществен прием през учебната 2024/2025 г.

Гости на образователния форум бяха кметът на Община Мездра Иван Аспарухов, началникът на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване” Елена Нанова, служители в общинската администрация, родители и бъдещи гимназисти.

Благодарим много на общината Мездра, че ни позволи да вземем участие в Панорамата на Образованието.