Edit Content

Най-търсени

Прием на ученици за учебната 2022/2023 година в Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино

Професионална гимназия по каменообработване е държавно училище по изкуствата към Министерство на културата на Република България. То е едно от 23-те училища от уникалното семейство на училищата по изкуство и култура в България.
За новата учебна 2022/2023 г. се приемат ученици за специалностите:

  1. Каменоделство
  2. Декоративна реставрация
  3. Декоративни скални облицовки