Edit Content

Най-търсени

Информация за изпит за придобиване на професионална квалификация

За провеждане на държавен квалификационен изпит по специалност

„КАМЕНОДЕЛСТВО“,

Професия „Каменоделец“,

Професионално направление „Приложни изкуства и занаяти“

 

Изпит  по  Теория на професията  на   06.01.2022 г. / четвъртък / от   8,00  до  12,00 часа

Изпит  по   Практика на професията   на  06.01.2022г.. / четвъртък /  от  13,00 часа

Място на провеждане: ЦПО към ОН-КИЙСЪРВИЗ ЕООД, гр. Роман, ж.к. Индустриална зона, административна сграда “Метизи” АД.

Резултатите и окончателната оценка от изпита ще бъдат оповестени до 5 работни дни след датата на проведжане на изпита.

В тридневенс рок след получаване на копие от окончателният протокол с резултатите от изпита, обучаемият ще може лично да се запознае със своята оценена изпитна работа срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на комисията за придобиване на професионална квалификация.