Edit Content

Най-търсени

Бъдеща среща с ръководството на каменоделното училище в Хоржице – Чехия.

С гордост и чест Ви съобщаваме, че ръководството на каменоделното училище в Хоржице – Чехия в лицето на директора г-н Мали и трима професионални учители ще посетят лично Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино през месец Ноември във връзка със 100 – годишнината на училището и съвместно бъдещо сътрудничество. По време на визитата ще бъдат организирани срещи в Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Национална художествена академия, както и ще бъдат посетени кариери за добив на врачански варовик  в района на с. Кунино и област Враца. Гостите ще имат възможност да се запознаят с доайени в областта на каменоделството, с кмета на община Роман, с кмета на с. Кунино, с бивши директори на ПГКО – с. Кунино и обществеността.

Снимка на каменоделното училише в Хоржице, Чехия.