• Работно време Пон-Пет
 • 08.00-17.00
 • Последвайте ни в
 • Facebook Instagram
 • Пишете ни на
 • kuninostone@abv.bg
 • Професия каменоделец


 • В гимназията се обучават ученици в защитената Специалност: код 2150601 „Каменоделство“, Професия: код 215060 „Каменоделец“, Професионално направление: код 215 „Приложни изкуства и занаяти“ от VIII до XII клас. В края на своето петгодишно професионално обучение учениците получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация с втора степен на професионална квалификация /СПК/. Приемат се ученици, които са завършили основно образование /7-ми клас/ и притежават свидетелство за завършено основно образование. Професията на каменоделеца е вечна като камъка, носеща в себе си традицията и бъдещето.

 • КАКВО ПРЕДЛАГА ГИМНАЗИЯТА


  • ПРОФЕСИЯ С РЕАЛИЗАЦИЯ

  • ОБНОВЕНА СТОЛОВА

  • ОБЩЕЖИТИЕ

The mate was a mighty sailin' man the Skipper brave and sure. Five passengers set sail that day for a three hour tour a three hour tour. Well we're movin' on up to the east side to a deluxe apartment in the sky.