Частичен ремонт на общежитието в Гимназията

Благодарение на подкрепата, оказана ни от нашите дарители и спонсори, успяхме да завършим освежителен ремонт на част от общежитието, което се намира на територията на гимназията. С така подобрените условия се надяваме да предосатвим на нашите ученици един допълнителен стимул за добра работа и допълнително старание в учебното ни заведение. Планирани са още ремонтни дейности в рамките на идващата учебна година, отново насочени към подобряване условията на пансиона, включително общежитията и столвата.