Покана за участие в изпитна комисия към Център за професионално обучение „Каменоделец“

Център за професионално обучение към „ОН-КИЙСЪРВИЗ“ ЕООД провежда Държавни квалификационни изпити по Теория и Практика за специалност „Декоративни скални облицовки”, професия „Каменоделец”, професионално направление „Приложни изкуства и занаяти„ за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл.35, ал.1 и ал.З от Закона за професионално образование и обучение в изпитните комисии могат да участват представители на работодатели, които са с квалификация от съответната професионална област, както и работници и служители – с квалификация и трудов стаж не по-малко от четири години по съответната професия.


За заявление за участие в изпитните комисии за провеждане на държавни квалификационни изпити по Теория и Практика на професията, моля свържете се с нас на cpo_onkey@abv.bg .


Дата и място на провеждане на квалификационните изпити:

17.07.2018г.

гр. Белене

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *