Покана до членовете на обществения съвет към ПГ по каменообработване – Кунино

Обявяваме покана до членовете на обществения съвет към ПГ по каменообработване, с. Кунино.

Поканата можете да свалите от тук:

pdf-icon