Уважаеми ученици,

Във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.; изм. и допълнена със Заповед № РД-01-718 на Министъра на здравеопазването; Заповед № 184/31.12.2020 г. и Заповед № 187/04.01.2021 г. на Директора на ПГКО, Ви уведомяваме, че януарската изпитна сесия се отлага. Ще бъдете уведомени допълнително за новите дати на изпитите.


Основната документация за самостоятелна форма на обучение в ПГКО-Кунино, можете да откриете тук:


ПРАВИЛА-СФО-УЧ.2021-2022

ГРАФИК-ИЗПИТИ-СФО-УЧ. 2020-2021

ПРАВИЛНИК-СФО-УЧ.2020-2021ГРАФИК-ИЗПИТИ-СФО-УЧ. 2020-2021

ГРАФИК-СЕСИИ-СФО-УЧ.2019-2020

ПРАВИЛНИК-СФО-УЧ.2019-2020

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПРОДЪЛЖАВАНЕ-ОБУЧ.СФО-НАД 16 ГОД.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПРОМЯНА-ФОРМА ОБУЧ.-НАД 16 ГОД.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ-СФО

ДЕКЛАРАЦИЯ-РОДИТЕЛИ-ПО ЧЛ.5-ОБУЧ.СФО

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПРЕМИНАВАНЕ-СФО-ЗАДЪЛЖ. УЧИЛИЩ. ВЪЗРАСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ПРИЕМ-СФО-ЛИЦА НАД 16.ГОД

ГРАФИК-КОНСУЛТАЦИИ-2-ри срок-уч.2019-2020