Информация относно изпълнението на делегирания бюджет на ПГКО за 2018г.

На основание чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорите на училищата  предоставят тримесечно на обществения съвет, на общото събрание на работниците и служителите и на настоятелството, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.
В изпълнение на разпоредбата на 25.01.2019г. в сградата на Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино се проведе отчетна среща с представители на Обществения съвет и Училищното настоятелство към ПГКО, на която те бяха запознати от Директора на гимназията Яна Орлинова и счетоводителя, с изпълнението на делегирания бюджет за изминалата 2018г. и с регулярния тримесечен отчет.

Протоколът от заседанието и отчетите може да откриете тук:
Протокол 25.01.19

изпълнение бюджет 2018
OtchetPGKO-31.12.2018г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *