АКТИВНИ

О Б Я В А
за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:

„Възстановяване на покривна конструкция на Професионална гимназия по каменообработване, с. Кунино, общ. Роман“

 

ДОКУМЕНТИ:
1.  Обява за събиране на оферти
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ
3. ОБРАЗЦИ на документи

Краен срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19 окт 2020 (пон), 23:59

 

Подробна информация и документи можете да откриете на: https://app.eop.bg/today/85802

АРХИВ