ОКИБ към 31.03.2023г.

Информация за изпълнение на бюджета 31.03.2023г.

Баланс към 31.03.2023г.


ОКИБ към 31.12.2022г.

обяснителна записка ОКИБ към 31.12.2022г.

Баланс към 31.12.2022г.


Бюджет ПГКО за 2022г.


отчет КИБ 30.09.2022г.

баланс 30.09.2022г.

обяснителна записка 30.09.2022г.


ОКИБ към 30.06.2022г.

обяснителна записка към 30.06.2022г.

Баланс към 30.06.2022г.


Баланс ПГКО към 31.03.2022г.

Обяснителна записка към ОКИБ 31.03.2022г.

ОКИБ ПГКО към 31.03.2022г.


Баланс към 31.12.2021г.

Обяснителна записка към 31.12.2021г.

Отчет за КИБ към 31.12.2021г.


Обяснителна  записка отчет 30.09.2021г.

ОКИБ 30.09.2021г.

Баланс към 30.09.2021


баланс 30.06.2021г.

обяснителна записка 30.06.2021г.

ОКИБ 30.06.2021г.


Бюджет 2021г.

Об.записка отчет 31.03.2021

Баланс 31.03.2021

ОКИБ 31.03.2021


Обяснителна записка 31.12.2020г.

Баланс към 31.12.2020г.

ОКИБ – към 31.12.2020 г.

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА-БЮДЖЕТ-КЪМ 30.09.2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета- 30.09.2020г.

Баланс към 30.09.2020г.

Месечно разпределение на бюджета 2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета-30.06.2020г.

Баланс към 31.03.2020г.

Отчет за КИБ към 31.03.2020г.

Баланс към 30.06.2020г.


Баланс към 31.12.2019г.

Отчет 31.12.2019г

Отчет за касово изп.на бюджета-30.09.2019г.

Баланс към 30.09.2019г.

Баланс-30.06.2019

ОКИБ 30.06.2019

Отчет за касово изпълнение-31.03.2019г.

Баланс към 31.03.2019г.


PGKO 2018

BALANCE-PGKO-2018

изпълнение бюджет 2018

OtchetPGKO-31.12.2018г.

Баланс 30.09.2018г.

Очет за касово изпълнение 30.09.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета -31.03.2018г.

Баланс към 31.03.2018г.23_


MAKET_MC_2017_v123_

BALANCE-2017-MAKET

Отчет за касово изпълнение на бюджета 30.06.2017г.

Баланс към 30.06.2017г.