Баланс към 31.03.2017 г., отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Баланс към 31.03.2017 г., отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. и месечно разпределение на бюджета за 2017 година.

Можете да свалите отчета от ТУК:

pdf-icon