Организация на провеждане на поправителната сесия на учениците от XII клас през септемврийска сесия.

logo-Kunino_135

Съобщение за организация на провеждане на поправителната сесия на учениците от XII клас през септемврийска сесия.

Баланс към 31.03.2017 г., отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

logo-Kunino_135

Баланс към 31.03.2017 г., отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. и месечно разпределение на бюджета за 2017 година. Можете да свалите отчета от ТУК: