Най-старото каменоделно училище в Европа покани Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино за съвместен проект

logo-Kunino_135

Петър Мали, директор на каменоделното училище в Хоржице, Чехия, отправи покана за съвместни проекти и сътрудничество с Професионалната гимназия по каменообработване (ПГКО) – Кунино чрез писмо до председателя на Обществения съвет на ПГКО Рачко Кисьов, който е и инициатор на Зидаро-каменоделски еснаф „Възраждане“. „Употребата на камък е била, е и ще бъде незаменима за следващите поколения чехи […]

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 Г.

logo-Kunino_135

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 Г.   ЗА ПРОФЕСИИТЕ: Професия „Каменоделец“ – Специалност “Каменоделство“ /придобиване втора степен на професионална квалификация/ и Професия „Художник изящни изкуства“ – специалност „Скулптура“ /придобиване трета степен на професионална квалификация/  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Учениците, които желаят да се обучават  в ПГ по Каменообработване – с. Кунино през новата […]

Кампанията за паметник на дядо Добри помогна за възраждането на каменоделското училище

logo-Kunino_135

Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино изказва своята признателност към сдружение „Азбукари“ за подкрепата и прекрасната статия! Уникалната и единствена на Балканите Професионална гимназия по каменообработване получи подкрепата на „Сдружение Азбукари“, медии и съмишленици. Идеята на „Сдружение Азбукари“ проектът „Монумент дядо Добри – първия паметник на Доброто в България“ да се изпълни от деца стана причина чрез кампанията […]

Ученици изграждат паметник на дядо Добри. Те са от каменоделското училище в село Кунино, което е единствено по рода си на Балканите

logo-Kunino_135

Паметник на доброто и дядо Добри изграждат в каменоделското училище в село Кунино, което е единствено по рода си на Балканите.  Преди да се заемат със задачата, младите скулптори се запознали с живота и делото на Дядо Добри, наричан още приживе „светеца от Байлово“. „Дарявал е пари за църквата и учи ни да сме човечни, да […]

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – С. КУНИНО На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, във връзка с чл.16 от Закона за държавна собственост и Заповед № 215 от 22 02 2019 г.

logo-Kunino_135

О Б Я В Л Е Н И Е   ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – С. КУНИНО На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, във връзка с чл.16 от Закона за държавна собственост и № 215 от 22.02.2019 на ПГКО – Кунино. ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предоставяне […]

Покана за участие в изпитни комисии за провеждане на държавни квалификационни изпити към ЦПО

logo-Kunino_135

Център за професионално обучение към „ОН-КИЙСЪРВИЗ“ ЕООД провежда Държавни квалификационни изпити по Теория и Практика за специалност „Каменоделство”, професия „Каменоделец”, професионално направление „Приложни изкуства и занаяти„ за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл.35, ал.1 и ал.З от Закона за професионално образование и обучение в изпитните комисии могат да участват представители […]

Информация относно изпълнението на делегирания бюджет на ПГКО за 2018г.

logo-Kunino_135

На основание чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорите на училищата  предоставят тримесечно на обществения съвет, на общото събрание на работниците и служителите и на настоятелството, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището. В изпълнение на разпоредбата на 25.01.2019г. в сградата на Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино се проведе отчетна среща с […]

Ремонт на общежитията в ПГКО-Кунино 2019

logo-Kunino_135

През 2017 година Фондация „Пчелен Кошер“ направи основен ремонт и обнови обзавеждането на една част от стаите в общежитието на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино. До края на месец февруари тази година апартаменти за още 10 деца ще бъдат изцяло реновирани с изключителното съдействие на Обединена Велика Ложа на България. Основният ремонт на апартаментите ще осигури на […]