О Б Я В Л Е Н И Е              Във връзка с изпълнение на Договор на Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино BG05M2OP001-3.021-0001-C02  по проект BG05M2OP001-3.021-0001 „Атлас на каменоделеца“, процедура МИГ Луковит-Роман Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование […]

Заповед за носене на предпазни маски в клас

Заповед МОН ЗАПОВЕД-носене маски в час-18.11 ЗАПОВЕД No 094/18.11.2020 г. На основание Заповед NoРД-09-3310/18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с раздел I, т. 22 и раздел II от Заповед NoРД-01-655/13.11.2020г. на Министъра на здравеопазването и поради нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 на територията на страната в условията на […]

Проект BG05M2OP001-3.021-0001-C01 ,,Атлас на каменоделеца“, по Оперативна програма „НОИР“ 2014-2020, процедура МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование”

Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) – BG05M2OP001-3.021-0001-C01 по проект BG05M2OP001-3.021-0001-C01 ,,Атлас на каменоделеца“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование” на 26.10.2020 […]

Възобновяват се присъствените учебни занятия в Професионална гимназия по каменообработване

Уважаеми ученици и родители, Уведомяваме Ви, че по решение на областния оперативен щаб, от утре, 12.11.2020 г. се възобновяват присъствените учебни занятия в Професионална гимназия по каменообработване, при спазване на всички противоепидемични мерки. И не забравяйте !

Кой е професор Андрей Николов?

С живота и творчеството си роденият през 1878 скулптор Андрей Николов създава мост между европейската скулптурна традиция в духа на Роден и българската модерна скулптура на XX век, която получава европейско признание до голяма степен благодарение на него. Наследството на Андрей Николов е много разнообразно. Сред най-известните му творби са лъвът пред Паметника на Незнайния […]

Изложба в НЧ „Христо Ботев 1907“, гр. Роман на картини от летен студентски Пленер 2020

На 20.10.2020г. официално беше открита изложба на картини от провелия се през август месец пленер в памет на проф. Андрей Николов. На събитието присъстваха двама от творците, чиито картини бяха изложени - Деница Арнаудова и Тома Тодоров, студенти “Катедра Живопис”, НХА и участници в пленера. Изложбата можете да посетите от 20.10.2020 до 26.10.2020г. в Народно [...]

Пленер в памет на проф. Андрей Николов 2020

Професионалната гимназия по каменообработване – с. Кунино посрещна за втора година студенти от Националната художествена академия. Творческото събитие в памет на проф. Андрей Николов стана възможно благодарение на подкрепата на членове и съмишленици на Зидаро-каменоделски еснаф „Възраждане“. Участниците почерпиха вдъхновение от красивата заобикаляща ги природа, а сътворените от тях произведения бяха представени в изложба на […]

Пленери 2020

През изминалото лято Професионална гимназия по каменообработване съвместно със сдружение „Зидаро-каменоделски еснаф Възраждане“ успешно проведе младежко творческо събитие в с. Кунино с идеята същото да се превърне в традиция. Отчитайки миналогодишния интерес, през лятото на 2020г. ще бъдат организирани три нови пленера с оглед професионалното направление и опит на творците: 15.07.2020-30.07.2020 Пленер за доказани в […]

Покана за участие в процедура по избор на партньор/и в проект по BG 05М2ОP001-3.021 МИГ Луковит-Роман – „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“

ПОКАНА За участие в процедура по избор на партньор/и в проект по  BG 05М2ОP001-3.021 МИГ Луковит-Роман – „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“ Във връзка с подготовка на проектно предложение Професионална гимназия по каменообработване – Кунино набира КАНДИДАТИ ЗА ПАРТНЬОРИ съгласно Условия […]