Покана за заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване – Кунино на 20.06.2018г.

logo-Kunino_135

Обявяваме покана до членовете на обществения съвет към ПГ по каменообработване, с. Кунино. Можете да я видите тук: Pokana OS 20.06.2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета и баланс към 31.03.2018г.

logo-Kunino_135

Отчетът и балансът на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино може да откриете тук: Отчет за касово изпълнение на бюджета -31.03.2018г. Баланс към 31.03.2018г.

Информация за кандидатстване в Професионална гимназия по каменообработване – Кунино

logo-Kunino_135

Повече информация за обявения прием на ученици в ПГКО – Кунино за учебната 2018-2019г. можете да намерите тук: Информация за кандидатстване

Покана за заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване – Кунино на 16.05.2018г.

logo-Kunino_135

Обявяваме покана до членовете на обществения съвет към ПГ по каменообработване, с. Кунино. Можете да я видите тук: Покана ОС 16.05.2018

Покана за заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване – Кунино на 19.04.2018г.

logo-Kunino_135

Обявяваме покана до членовете на обществения съвет към ПГ по каменообработване, с. Кунино. Можете да я видите тук: Покана ОС 19.04.2018