Ученици изграждат паметник на дядо Добри. Те са от каменоделското училище в село Кунино, което е единствено по рода си на Балканите

logo-Kunino_135

Паметник на доброто и дядо Добри изграждат в каменоделското училище в село Кунино, което е единствено по рода си на Балканите.  Преди да се заемат със задачата, младите скулптори се запознали с живота и делото на Дядо Добри, наричан още приживе „светеца от Байлово“. „Дарявал е пари за църквата и учи ни да сме човечни, да […]

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – С. КУНИНО На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, във връзка с чл.16 от Закона за държавна собственост и Заповед № 215 от 22 02 2019 г.

logo-Kunino_135

О Б Я В Л Е Н И Е   ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – С. КУНИНО На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост, във връзка с чл.16 от Закона за държавна собственост и № 215 от 22.02.2019 на ПГКО – Кунино. ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за предоставяне […]

Покана за участие в изпитни комисии за провеждане на държавни квалификационни изпити към ЦПО

logo-Kunino_135

Център за професионално обучение към „ОН-КИЙСЪРВИЗ“ ЕООД провежда Държавни квалификационни изпити по Теория и Практика за специалност „Каменоделство”, професия „Каменоделец”, професионално направление „Приложни изкуства и занаяти„ за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл.35, ал.1 и ал.З от Закона за професионално образование и обучение в изпитните комисии могат да участват представители […]

Информация относно изпълнението на делегирания бюджет на ПГКО за 2018г.

logo-Kunino_135

На основание чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорите на училищата  предоставят тримесечно на обществения съвет, на общото събрание на работниците и служителите и на настоятелството, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището. В изпълнение на разпоредбата на 25.01.2019г. в сградата на Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино се проведе отчетна среща с […]

Ремонт на общежитията в ПГКО-Кунино 2019

logo-Kunino_135

През 2017 година Фондация „Пчелен Кошер“ направи основен ремонт и обнови обзавеждането на една част от стаите в общежитието на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино. До края на месец февруари тази година апартаменти за още 10 деца ще бъдат изцяло реновирани с изключителното съдействие на Обединена Велика Ложа на България. Основният ремонт на апартаментите ще осигури на […]

Ден на отворените врати 22.02.2019

logo-Kunino_135

“Много ли е нужно за съхранение на паметта за човека? Час работа на каменоделец“, казва френският писател Алфонс Кар (1808-1890). Професионалната гимназия по каменообработване (ПГКО) в село Кунино има удоволствието да представи пред родители, седмокласници и ценители на скулптурата как се работи в нашите ателиета с „Ден на отворените врати“. Избрахме датата 22 февруари (петък) […]

„Часът на Доброто“ се състоя в Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино СНИМКИ

logo-Kunino_135

На 21 ноември в 11 часа професионалната гимназия приюти голямото Семейство на Доброто и християнските добродетели. Проведе се първият от серията открити уроци „Час на Доброто“. Поредицата от беседи с деца, организирана от „Сдружение Азбукари“ е част от общонационалната кампания „Монумент дядо Добри – първия паметник на Доброто в България“. Яна Орлинова-Директор на ПГКО-с.Кунино Красимир […]

Oтчет за касово изпълнение на бюджета и баланс към 30.09.2018г.

logo-Kunino_135

Отчетът и балансът на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино може да откриете тук: Баланс 30.09.2018г. Очет за касово изпълнение 30.09.2018г.