Ученици от Професионална гимназия по каменообработване-с. Кунино ще изградят монумента на Дядо Добри

logo-Kunino_135

Представяме на вашето внимание публикуваната статия относно изграждането на паметник от камък на Дядо Добри, който ще се изработи изцяло от учениците от Професионална гимназия по каменообработване-с. Кунино с помощта на техните учители и ментори. Един от преподавателите в гимназията- Красимир Митов, разказва за любовта към работата с камък. Пълният текст на статията може да прочетете […]

Покана за участие в изпитна комисия към Център за професионално обучение „Каменоделец“

logo-Kunino_135

Център за професионално обучение към „ОН-КИЙСЪРВИЗ“ ЕООД провежда Държавни квалификационни изпити по Теория и Практика за специалност „Декоративни скални облицовки”, професия „Каменоделец”, професионално направление „Приложни изкуства и занаяти„ за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл.35, ал.1 и ал.З от Закона за професионално образование и обучение в изпитните комисии могат да […]

Покана за заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване – Кунино на 20.06.2018г.

logo-Kunino_135

Обявяваме покана до членовете на обществения съвет към ПГ по каменообработване, с. Кунино. Можете да я видите тук: Pokana OS 20.06.2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета и баланс към 31.03.2018г.

logo-Kunino_135

Отчетът и балансът на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино може да откриете тук: Отчет за касово изпълнение на бюджета -31.03.2018г. Баланс към 31.03.2018г.

Информация за кандидатстване в Професионална гимназия по каменообработване – Кунино

logo-Kunino_135

Повече информация за обявения прием на ученици в ПГКО – Кунино за учебната 2018-2019г. можете да намерите тук: Информация за кандидатстване

Покана за заседание на Обществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване – Кунино на 16.05.2018г.

logo-Kunino_135

Обявяваме покана до членовете на обществения съвет към ПГ по каменообработване, с. Кунино. Можете да я видите тук: Покана ОС 16.05.2018