В Кунино отбелязаха Никулден с празнична литургия и курбан

На 6 декември православната църква почита паметта на Св. Николай Мирликийски Чудотворец. Празникът е наричан от народа Никулден. Св. Николай е един от най-почитаните християнски светци. Покровител е на моряците и рибарите, морските специалисти (капитани, инженери, докери, боцмани и др.), банките и банкерите. Едноименната църква в село Кунино отбеляза празника с литургия и празничен курбан със [...]

Стипендия „Проф. Иван Гаврилов“

Проф. д-р Иван Гаврилов е един от водещите онколози в България, специалист по мамология, началник на Торакалната клиника в Специализираната болница по онкология. От години хирургът възстановява и финансира изграждането на войнишки паметници в селата и градовете в Северозапада и в цяла България. За някой от тях лично е донесъл и пръст от лобните им […]

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/

Обучението в Професионална гимназия по каменообработване за учениците от VIII до XII клас за периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г. вкл. се осъществява от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал.1. на ЗПУО. ЗАПОВЕД No 104/27.11.2020 г. На основание Заповед NoРД-01-677/25.11.2020 г. на […]

О Б Я В Л Е Н И Е във връзка с изпълнение на Договор BG05M2OP001-3.021-0001-C02 по проект BG05M2OP001-3.021-0001 „Атлас на каменоделеца“, процедура МИГ Луковит-Роман , финансиран от ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ПГКО търси да назначи служител на следната позиция „Преподавател“/практическо обучение/

О Б Я В Л Е Н И Е              Във връзка с изпълнение на Договор на Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино BG05M2OP001-3.021-0001-C02  по проект BG05M2OP001-3.021-0001 „Атлас на каменоделеца“, процедура МИГ Луковит-Роман Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование […]

Заповед за носене на предпазни маски в клас

Заповед МОН ЗАПОВЕД-носене маски в час-18.11 ЗАПОВЕД No 094/18.11.2020 г. На основание Заповед NoРД-09-3310/18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка с раздел I, т. 22 и раздел II от Заповед NoРД-01-655/13.11.2020г. на Министъра на здравеопазването и поради нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 на територията на страната в условията на […]

Проект BG05M2OP001-3.021-0001-C01 ,,Атлас на каменоделеца“, по Оперативна програма „НОИР“ 2014-2020, процедура МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование”

Професионална гимназия по каменообработване-с.Кунино сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) – BG05M2OP001-3.021-0001-C01 по проект BG05M2OP001-3.021-0001-C01 ,,Атлас на каменоделеца“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование” на 26.10.2020 […]

Възобновяват се присъствените учебни занятия в Професионална гимназия по каменообработване

Уважаеми ученици и родители, Уведомяваме Ви, че по решение на областния оперативен щаб, от утре, 12.11.2020 г. се възобновяват присъствените учебни занятия в Професионална гимназия по каменообработване, при спазване на всички противоепидемични мерки. И не забравяйте !

Кой е професор Андрей Николов?

С живота и творчеството си роденият през 1878 скулптор Андрей Николов създава мост между европейската скулптурна традиция в духа на Роден и българската модерна скулптура на XX век, която получава европейско признание до голяма степен благодарение на него. Наследството на Андрей Николов е много разнообразно. Сред най-известните му творби са лъвът пред Паметника на Незнайния […]

Изложба в НЧ „Христо Ботев 1907“, гр. Роман на картини от летен студентски Пленер 2020

На 20.10.2020г. официално беше открита изложба на картини от провелия се през август месец пленер в памет на проф. Андрей Николов. На събитието присъстваха двама от творците, чиито картини бяха изложени - Деница Арнаудова и Тома Тодоров, студенти “Катедра Живопис”, НХА и участници в пленера. Изложбата можете да посетите от 20.10.2020 до 26.10.2020г. в Народно [...]