Център за професионално обучение

Вдъхновени от Каменоделното училище в Кунино и провокирани от необходимостта младежите на България да познават корените си и да притежават уменията на дедите си, бе създаден един център, в който да учим на занаят и културни ценности.

От тази година към „ОН – КИЙСЪРВИЗ“ ЕООД  се създаде Център за професионално обучение /ЦПО/, притежаващ лицензия № 2017121367, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. Одобрен е от Агенция по заетостта за Доставчик на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд  за обучения с ВАУЧЕРИ.

ЦПО “КАМЕНОДЕЛЕЦ“ към „ОН – КИЙСЪРВИЗ” ЕООД провежда обучения – курсове за придобиване на знания и умения за свободно набрани курсисти от всички възрасти /след 18 години/. Учебният център предлага на курсистите широки възможности за квалификация и преквалификация, за добиване на нови знания и умения, за осъвременяване на професионалните възможности. Всеки курсист придобил своята професионална квалификация, преминава в нови професионални области, отговаряйки  на нуждите на пазара на труда и на потребностите за личното си развитие и усъвършенстване.

ЦПО „КАМЕНОДЕЛЕЦ“ единствено в България подготвя кадри за така търсената и уникална професия за пазара на труда на каменоделеца.

  1. Професия „КАМЕНОДЕЛЕЦ“ – Код 215060 със специалности:
  • Специалност “Каменоделство“, Код 2150601, втора степен на професионална квалификация
  • Специалност “Декоративни скални облицовки“, Код 2150602, втора степен на професионална квалификация
  1. Професия „Художник – изящни изкуства“, Код 211010
  • Специалност „Скулптура“, Код 2110104, трета степен на професионална квалификация

Продължителност на обучението:

–  за втора квалификационна степен – 330 и 660 учебни часа;

 за трета квалификационна степен – 1260 учебни часа.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издаденият документ е с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

За  улеснение публикуваме  списък  на необходимите документи при записване за курс:

  • копие на Диплома за завършено образование /основно или средно/, заверено с подпис „Вярно с оригинала- За ІІ СПК
  • копие на Диплома за завършено образование /средно/ –За ІІІ СПК
  • Две снимки /паспортен формат/
  • Медицинско свидетелство доказващо, че обучението по специалността не е противопоказно.

Възможностите за провеждане на заниманията са следните:

– два или три пъти седмично – дневни или вечерни;

– събота и неделя – дневни или вечерни.

Място на обучение – ПГ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – с. Кунино, ул. „Петко Лалов“ №1, общ. Роман, обл. Враца

Училището разполага с общежитие и столова на преференциални цени!

Уважаеми наши бъдещи курсисти,

Агенцията по заетостта  приема  заявления за обучение по програма “Ваучери за заети лица” от Бюрата по труда.

След, като сте подали документи и бъдете одобрени, можете да се свържете с нас на посочените по-долу координати или заповядайте при нас в ЦПО “КАМЕНОДЕЛЕЦ“ към „ОН – КИЙСЪРВИЗ” ЕООД, за да конкретизираме детайлите около провеждането на желания от Вас курс, както и да попълним уведомлението с което ще вземете своя ваучер за обучение от Бюрото по труда.

За повече информация относно провежданите обучения можете да се свържете с нас на следните координати:

Мобилен: 0889217218

cpo_onkey@abv.bg