Покана за участие в изпитни комисии за провеждане на държавни квалификационни изпити към ЦПО

Център за професионално обучение към „ОН-КИЙСЪРВИЗ“ ЕООД провежда Държавни квалификационни изпити по Теория и Практика за специалност „Каменоделство”, професия „Каменоделец”, професионално направление „Приложни изкуства и занаяти„ за придобиване на втора степен на професионална квалификация. Съгласно изискванията на чл.35, ал.1 и ал.З от Закона за професионално образование и обучение в изпитните комисии могат да участват представители на работодатели, които са с квалификация от съответната професионална област, както и работници и служители – с квалификация и трудов стаж не по-малко от четири години по съответната професия.


За заявление за участие в изпитните комисии за провеждане на държавни квалификационни изпити по Теория и Практика на професията, моля свържете се с нас на cpo_onkey@abv.bg .


Дата на провеждане на квалификационните изпити: 18.02.2019г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *