Обществен съвет при ПГ по каменообработване – с. Кунино

В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование обявяваме обществения съвет към Професионална гимназия по каменообработване, село Кунино.

ob-savet

Списък на членовете на обществения съвет към ПГ по каменообработване:

pdf-icon

Покана за заседание до членовете на обществения съвет към ПГ по каменообработване:

pdf-icon