Информация за Държавните зрелостни изпити и за изпитите за професионална квалификация:


Уважаеми зрелостници,

Уведомяваме Ви за датите на подаване заявления и на изпитите за ДЗИ и ДИТП за сесия август- септември на уч. 2020/2021 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ /ДЗИ/

Учебна 2020 – 2021 година
Сесия август – септември

 Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки: 01.07.2021 г. – 16.07.2021 г.
Дати на държавни зрелостни изпити:
 Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

График ДЗИ

 Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали- до 23.08.2021 г.
 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити- 23.08.2021 г.
 Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити- до 08.09.2021 г.
 Връчване на дипломите за завършено средно образование- до 14.09.2021 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА /ДИТП/

Сесия – септември
Подаване на заявление – до 01.09.2021 г.
Изпит по теория на професията и специалността: 09.09.2021 г., /четвъртък/; начало 9,00 ч.
Обявяване резултатите: 10.09.2021 г.


Заповед 1809 от 31.08.21г. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Заповед 1807 от 31.08.21г. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

zap2118-grafik-28082020

zap2133-DI-prof-28082020

Zapoved_DIPK 2021 g