ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/

Обучението в Професионална гимназия по каменообработване за учениците от VIII до XII клас за периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г. вкл. се осъществява от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал.1. на ЗПУО.

ЗАПОВЕД
No 104/27.11.2020 г.

На основание Заповед NoРД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването; Заповед NoРД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката; във връзка с Решение No 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на училищната общност и предложение от Главния държавен здравен инспектор; чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;

НАРЕЖДАМ:

1. За периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г. вкл. се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, изпити и др.) на територията на Професионална гимназия по каменообработване. Обучението в Професионална гимназия по каменообработване за учениците от VIII до XII клас за периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г. вкл. да се осъществява от разстояние в електронна среда/ОРЕС/ чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал.1. на ЗПУО.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, предоставяне на ОПЛР, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.
3. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма на територията и с участието на ученици и персонал на ПГКО.
4. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната на учениците и персонала на ПГКО.
5. Класните ръководители да уведомят учениците и родителите по телефон, имейл, електронен дневник, други съобщения за съдържанието на заповедта.
6. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на училището.

ЧАСОВЕ и МЕЖДУЧАСИЯ

1 ЧАС 8:00 8:40
МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 8:40 8:50
2 ЧАС 8:50 9:30
МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 9:30 9:40
3 ЧАС 9:40 10:20
МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 10:20 10:30
4 ЧАС 10:30 11:10
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
20 МИН. 11:10 11:30
5 ЧАС 11:30 12:10
МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 12:10 12:20
6 ЧАС 12:20 13:00
МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 13:00 13:10
7 ЧАС 13:10 13:50
МЕЖДУЧАСИЕ 10 МИН. 13:50 14:00
8 ЧАС 14:00 14:40

За повече информация – ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА /ОРЕС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *