В момента се работи по актуализирането на този раздел! Очаквайте скоро пълна информация!

Директор

Яна Орлинова

Яна Орлинова е възпитаник, а в последствие и преподавател в гимназията по каменообработване. Орлинова е завършила изкуствознание в Художествената академия „Николай Павлович” при проф. Атанас Божков през 1989 г.  От 1991 до 1994 г. е редовен аспирант в СУ „Климент Охридски” към Център по древни езици и култури, специалност „Китайско изкуство и култура”.

Яна Орлинова е лицензиран експерт-оценител на художествени произведения и интелектуална собственост към Агенция по приватизация. Член е на Съюза на Учените в България, секция „История“. От 2006г. до 2010г. е галерист в музей-галерия „Класика”. Куратор е на юбилейната изложба на Константин Трингов /2007 г./, изложбите на Петър Куцаров, Борислав Вачев, Лъчезар Ошавков и много други.

Заместник-директор

Даниел Кралев

инж. Даниел Петков Кралев е семеен с две дъщери, електро инженер и магистър по икономика, с 29 годишен опит придобит в Електроразпределение – Горна Оряховица (Свищов), Е.он България Мрежи (Варна), ЧЕЗ Разпределение (София) и Консултант (електроизграждане и енергийна ефективност – анализ, консултации и инженеринг) в България, Румъния, Русия -Чечня. Владее руски, немски и английски език.

Счетоводител

Антоанета Томова

Преподаватели

Елисавета Тодорова Димитрова

български език и литература, руски език

Павлина Георгиева Димчовска

ЗБУТ, рисуване, живопис

Живко Иванов Йолов

физическо възпитание и спорт

Ани Димитров Иванов

английски език, икономика, предприемачество

Петър Трифонов Петров

производствена практика, специално чертане, шрифт, рисуване, перспектива, пластична анатомия

Боряна Георгиева – Ганчева

скулптура, компютърна графика, история на изкуството

Димитър Георгиев Чемберски

учебна практика

Антоанета Йотова Христова

математика, физика и астрономия и информационни технологии

Галин Любенов Ангелов

история и цивилизация, философия, география и икономика, свят и личност, гражданско образование

Тянка Димова Георгиева

биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Яна Орлинова

история на изкуството

Ивалина Драганова

български език и литература, история и цивилизация

Възпитатели

Валерий Ганчев
Иво Йолов
Ани Димитров Иванов
Живко Иванов Йолов

Завеждащ учебна работилница

Радой Радойчовски

Столова

Румяна Василева Митова

Хигиенисти и работници поддръжка

Катина Йорданова Димитрова


Архив Директори ПГКО

1. Рудолф Браун /02.11.1921-1925/
2. Станислав Кхун /1925-1927/
3. Васил Атанасов /1927-1928/
4. Атанас Мусаков /01.09.1928-1929/
5. Крум Алексиев /1929-1930/
6. Стоян Цветков /10.10.1930-1933/
7. Крум Алексиев /1933-1934/
8. Коста Савов /10.1934-1936/
9. Крум Алексиев /10.1936-1937/
10. Димитър Гаджалов /15.11.1937-09.1944/
11. Гурко Йосифов /15.12.1944-1946/
12. Борис Кадийски /1946-1949/
13. Петър Тоновски /1949-05.1955/
14. Митю Солаков /05.1955-10.1962/
15. Стефан Декиджиев /10.1962-02.1963/
Заместен от Стоян Цветков
16. Илия Беширов /22.08.1963-02.1970/
17. Тома Бояджиев /и.д. 02.1970/
18. Веселин Дилов /1970-1972/
19. Васил Костов /1972-1973/
20. Страхил Главев /1973-1974/
21. Лало Илиев /и.д. 1974-1975/
22. Цеко Спасов /1975-1980/
23. Борис Вътков /и.д. 1980-1981/
24. Димитър Йотов /01.09.1981-15.06.1992/
25. Минко Павлов /15.06.1992-12.1992/
26. Сашо Кръстев /12.1992-1997/
27. Стоянка Петров /02.1997-07.1998/
28. Димитър Йотов /09.1998-15.06.2002/
29. Соня Тинчева /15.06.2002-2003/
30. Стефан Стефанов /2003-2018/
31. Яна Орлинова /2018-до момента/