В момента се работи по актуализирането на този раздел! Очаквайте скоро пълна информация!

Директор

Христо Бориславов Димитров

kuninostone@abv.bg

Христо Бориславов Димитров е бивш възпитаник на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино. През 1999 г. завършва образователно квалификационна степен – магистър по „Геология“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет. През 2010 година защитава докторска степен по „Геология“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преподава в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ към катедра „Проучване и добив на полезни изкопаеми” . Участник е в 18 международни научни конференции и притежава специализация в университета Heriot Watt, Единбург – Шотландия.

Заместник-директор

Даниел Петков Кралев

pgko.zamdir@gmail.com

инж. Даниел Петков Кралев е семеен с две дъщери, електро инженер и магистър по икономика, с 29 годишен опит придобит в Електроразпределение – Горна Оряховица (Свищов), Е.он България Мрежи (Варна), ЧЕЗ Разпределение (София) и Консултант (електроизграждане и енергийна ефективност – анализ, консултации и инженеринг) в България, Румъния, Русия -Чечня. Владее руски, немски и английски език.

Счетоводител

Антоанета Трифонова Томова

any.tomova@gmail.com

Преподаватели

Елисавета Тодорова Димитрова

pgko.etodorova@gmail.com

български език и литература, руски език

Павлина Георгиева Димчовска

pgko.pgeorgieva@gmail.com

ЗБУТ, рисуване, живопис

Живко Иванов Йолов

pgko.jyolov@gmail.com

физическо възпитание и спорт

Боряна Георгиева – Ганчева

pgko.bgeorgieva@gmail.com

скулптура, компютърна графика, история на изкуството

Димитър Георгиев Чемберски

pgko.dchemberski@gmail.com

учебна практика

Антоанета Йотова Христова

pgko.ahristova@gmail.com

математика, физика и астрономия и информационни технологии

Тянка Димова Георгиева

pgko.tgeorgieva@gmail.com

биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Възпитатели

Валерий Радославов Ганчев

pgko.vganchev@gmail.com

Иво Димитров Йотов

pgko.iyotov@gmail.com

Живко Иванов Йолов

pgko.jyolov@gmail.com

Психолог

Лиляна Маринова

pgko.l.marinova@gmail.com

Библиотека

Олга Венциславова Йорданова

pgko.oyordanova@gmail.com

Завеждащ учебна работилница

Дарин Радославов Ганчев

Столова

Марияна Стоянова Рачева

Цветомира Павлинова Стоилова

Хигиенисти и работници поддръжка

Катина Йорданова Димитрова

Николай Маринов Генов


Архив Директори ПГКО

1. Рудолф Браун /02.11.1921-1925/
2. Станислав Кхун /1925-1927/
3. Васил Атанасов /1927-1928/
4. Атанас Мусаков /01.09.1928-1929/
5. Крум Алексиев /1929-1930/
6. Стоян Цветков /10.10.1930-1933/
7. Крум Алексиев /1933-1934/
8. Коста Савов /10.1934-1936/
9. Крум Алексиев /10.1936-1937/
10. Димитър Гаджалов /15.11.1937-09.1944/
11. Гурко Йосифов /15.12.1944-1946/
12. Борис Кадийски /1946-1949/
13. Петър Тоновски /1949-05.1955/
14. Митю Солаков /05.1955-10.1962/
15. Стефан Декиджиев /10.1962-02.1963/
Заместен от Стоян Цветков
16. Илия Беширов /22.08.1963-02.1970/
17. Тома Бояджиев /и.д. 02.1970/
18. Веселин Дилов /1970-1972/
19. Васил Костов /1972-1973/
20. Страхил Главев /1973-1974/
21. Лало Илиев /и.д. 1974-1975/
22. Цеко Спасов /1975-1980/
23. Борис Вътков /и.д. 1980-1981/
24. Димитър Йотов /01.09.1981-15.06.1992/
25. Минко Павлов /15.06.1992-12.1992/
26. Сашо Кръстев /12.1992-1997/
27. Стоянка Петров /02.1997-07.1998/
28. Димитър Йотов /09.1998-15.06.2002/
29. Соня Тинчева /15.06.2002-2003/
30. Стефан Стефанов /2003-2018/
31. Яна Орлинова /2018-10.2021/

32. Владимир Георгиев Стойчев / 19.10.2021- до момента/