баланс 30.06.2021г.

обяснителна записка 30.06.2021г.

ОКИБ 30.06.2021г.


Бюджет 2021г.

Об.записка отчет 31.03.2021

Баланс 31.03.2021

ОКИБ 31.03.2021


Обяснителна записка 31.12.2020г.

Баланс към 31.12.2020г.

ОКИБ – към 31.12.2020 г.

ОБЯСНИТЕЛНА-ЗАПИСКА-БЮДЖЕТ-КЪМ 30.09.2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета- 30.09.2020г.

Баланс към 30.09.2020г.

Месечно разпределение на бюджета 2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета-30.06.2020г.

Баланс към 31.03.2020г.

Отчет за КИБ към 31.03.2020г.

Баланс към 30.06.2020г.


Баланс към 31.12.2019г.

Отчет 31.12.2019г

Отчет за касово изп.на бюджета-30.09.2019г.

Баланс към 30.09.2019г.

Баланс-30.06.2019

ОКИБ 30.06.2019

Отчет за касово изпълнение-31.03.2019г.

Баланс към 31.03.2019г.


PGKO 2018

BALANCE-PGKO-2018

изпълнение бюджет 2018

OtchetPGKO-31.12.2018г.

Баланс 30.09.2018г.

Очет за касово изпълнение 30.09.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета -31.03.2018г.

Баланс към 31.03.2018г.23_


MAKET_MC_2017_v123_

BALANCE-2017-MAKET

Отчет за касово изпълнение на бюджета 30.06.2017г.

Баланс към 30.06.2017г.